Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona i wdrożona w celu ochrony Twoich danych osobowych oraz zapewnienia, że będą one przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Administratorem Twoich danych osobowych jest RECOMME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Częstochowie (42-200), przy ul. Krakowskiej 26C, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836419 NIP: 9492242669, REGON: 385870197, , adres e-mail: kontakt@recomme.pl, będąca właściciele serwisu internetowego www.recomme.pl oraz Aplikacji Recomme

Z Administratorem możesz skontaktować się:

 • wysyłając wiadomość email na adres: kontakt@recomme.pl;
 • wysyłając list na adres: ul. Krakowska 26C, 42-200 Czętochowa

II. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

Gromadzone dane osobowe przechowujemy na terenie Unii Europejskiej. W myśl przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO mogą być one przesyłane także do kraju spoza Unii i tam przetwarzane. Jeśli przekazujemy dane poza obszar Unii, stosujemy zgodne z prawem klauzule umowne zaś w przypadku przekazywania danych na teren USA – Tarczę prywatności. 

Twoje dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom współpracujących z nami na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, świadczącym usługi, które zmierzają do zapewnienia Ci najlepszej obsługi oraz realizacji złożonych przez Ciebie zamówień. Twoje dane powierzamy podmiotom świadczącym dla nas następujące usługi:

 • hosting danych
 • obsługa księgową
 • zautomatyzowane wysyłanie maili
 • realizacja i przetwarzanie płatności
 • operator pocztowy

Dane mogą być udostępniane również podmiotom posiadającym do tego prawo na mocy powszechnie obowiązujących przepisów, w tym urzędom skarbowym, ZUS oraz innym uprawnionym podmiotom publicznym, w zakresie posiadanych uprawnień.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy na mocy umowy, którą zawieramy gdy kupujesz nasze usługi lub narzędzia (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi. W niektórych przypadkach, na przykład lepszego dopasowania działania usług do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o zgodę podanie dodatkowych danych. Wówczas te dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO).  Wyrażenie zgody jest oczywiście dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody możesz odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Zgodę możesz odwołać wysyłając do nas wiadomość na adres kontakt@recomme.pl.

III. Twoje prawa w kontekście RODO

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa

 1. Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
  W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z prośbą o wskazanie jakie Twoje dane posiadamy oraz o przekazanie kopii tych danych.
 2. Prawo do poprawiania danych
  W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z prośbą o zaktualizowanie lub poprawienie Twoich danych, jeśli uznasz, że są one nieprawidłowe. 
 3. Prawo do usunięcia danych
  W każdej chwili możesz zwrócić się o usunięcie Twoich danych z naszej bazy. Zrobimy to tak szybko jak będzie to możliwe. Prawo to jest ograniczone w stosunku do danych, które przechowujemy w celach podatkowych, jak również danych które są niezbędne w celu dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, w czasie ich istnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
  W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba, że będziemy w stanie wykazać istnienie takiego uzasadnionego interesu uprawniającego nas do ich przetwarzania (np. w celu realizacji roszczeń). W takiej sytuacji niezwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych|
  W każdym czasie możesz zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych do konkretnych kategorii lub celów. Przede wszystkim dotyczy to przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeśli zażądasz ograniczenia danych dostosujemy się do Twojego wniosku, chyba, że będzie istniała prawna podstawa do przetwarzania ich w szerszym zakresie. Wówczas niezwłocznie Cię o tym poinformujemy.
 6. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możesz wnieść skargę do PUODO na adres urzędu: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl
 7. Prawo do przenoszenia danych (w ramach naszych możliwości technicznych)

Możesz zwrócić się do nas z prośbą o udostępnienie Twoich danych innym podmiotom w formie ustrukturyzowanej. Dotyczy to tylko danych które posiadamy. W takim przypadku postaramy się przekazać te dane zgodnie z Twoją prośbą wskazanemu przez Ciebie podmiotowi, który również stanie się ich Administratorem. Zrobimy to jeśli będzie to dla nas technicznie wykonalne i nie będzie sprawiało nadmiernych trudności 

IV. Dane osobowe w ramach świadczenia usług RECOMME

W RECOMME przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług zgodni zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Twoje dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Twoimi płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących Twoich usług. Możemy przetwarzać Twoje dane również na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art 6 ust 1 lit f RODO), m.in. w celu obsługi ewentualnych roszczeń. 

W tym zakresie przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, nr NIP, adres e-mail, numer telefonu
 2. informacje na temat płatności i historię płatności
 3. informacje na temat świadczonych usług.

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia usług zgodnie z zawartą umową. Otrzymują je wyłącznie dostawcy naszych usług w tym w szczególności usług hostingowych; firmy realizujące płatności oraz przetwarzające płatności online;

Twoje dane będą przez nas przetwarzane tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Dane niezbędne do celów podatkowych będą przechowywane w okresie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Ponadto będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w trakcie istnienia wzajemnych roszczeń, w takim zakresie w jakim są one niezbędne do ich realizacji w świetle obowiązujących przepisów prawa.

V. Dane osobowe w ramach marketingu RECOMME

Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy korzystać z Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji i ofert marketingowych za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.

W tym celu będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Jeśli założysz konto w naszym serwisie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.: imię i nazwisko, adres, sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych niezwiązanych z naszymi usługami, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych są przetwarzane na mocy zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji marketingowych. Gdy tylko to uczynisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji marketingowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych wysyłając do nas wiadomość email w tym przedmiocie na adres kontakt@recomme.pl

Będziemy przechowywać Twoje dane przeznaczone do celów marketingowych do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. 

VI. Profilowanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu jak najlepszego dostosowania przekazywanych Ci treści do Twoich potrzeb. Zautomatyzowane decyzje podejmowane będą na zasadach w oparciu o analizę niektórych Twoich cech, w szczególności na potrzeby analizy lub prognozy Twoich oczekiwań i potrzeb jako naszego klienta,  a skutkiem takiego przetwarzania będzie m.in. wspieranie technicznie procesu przetwarzania danych osobowych, wykrywanie nadużyć, dokonywanie pomiarów. 

VII. Pliki cookies

HTTP cookies – czyli tak zwane pliki cookie lub po polsku “ciasteczka” –  są to bardzo małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie i wysyłane przez odwiedzaną stronę internetową, do przeglądarki internetowej. Przeglądarka następnie wysyła te pliki do tej samej strony internetowej, gdy kolejnych raz ją odwiedzasz. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Oznacza to, że dana strona internetowa, nie może mieć dostępu do innych “ciasteczek” znajdujących się na komputerze użytkownika, poza tymi, które zostały z niej wysłane.

Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferować Ci pomoc.

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz kontrolować i zarządzać plikami cookie za pomocą przeglądarki (Rezygnacja z przyjmowania plików cookies). Usunięcie lub zablokowanie plików cookie może mieć jednak wpływ na komfort użytkowania witryny internetowej oraz jej funkcjonalność

Zastosowanie plików cookies przez Recomme

Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Są nam one niezbędne, aby:

 • zoptymalizować naszą stronę internetową, tak by Twój komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie, na którym ją wyświetlasz, wyświetlało ją poprawnie i czytelnie.
 • móc utrzymać Twoją sesję, kiedy korzystasz z naszej witryny internetowej (po zalogowaniu).
 • ulepszyć funkcjonowanie naszej witryny internetowej 
 • mierzyć skuteczność podejmowanych przez nas działań w tym m.in. działań marketingowych, dzięki tworzeniu zbiorczych statystyk i analiz. W tym celu nie identyfikujemy Twoich danych osobowych
 • dopasować treści i formy reklam, wyświetlanych w naszej witrynie internetowej, do Twoich preferencji.,

Pragniemy poinformować Cię, że w ramach plików cookies, używanych przez naszą witrynę internetową, możemy korzystać z. Google Analytics.

Ponadto informujemy, że w ramach plików cookies, używanych przez naszą witrynę internetową, możemy korzystać z Facebook Piksel.

Okres korzystania z plików cookies

Okres korzystania z plików cookies, zależy od ich rodzaju:

 • pliki cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; 
 • pliki cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia; czas ich przechowywania zależy od wyboru, którego możesz dokonać w ustawieniach przeglądarki. .

Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies?

Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do usprawnienia korzystania z naszej witryny oraz dostosowania wyświetlanych treści, w tym reklam, do Twoich preferencji.

Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik

.

Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, Twoja identyfikacja w oparciu jedynie o tę daną nie jest możliwa.

Rezygnacja z przyjmowania i używania plików cookies

Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookie przez stronę internetową naszego serwisu, powinieneś lub powinnaś wyłączyć lub zmienić ustawienia domyślnej obsługi tych plików w używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej, tak aby uniemożliwić zapisywanie wysyłanych przez naszą witrynę plików cookies przez Twoją przeglądarkę internetową. Aby zobaczyć jak to zrobić wybierz przeglądarkę, której używasz i kliknij w link.

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Opera:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac